Välkommen till Medicinsk information och bibliotek!

Ingen öppen verksamhet på medicinska biblioteken vid Hallands sjukhus Varberg och Halmstad

Från den 4 november stänger de medicinska biblioteken vid Hallands sjukhus Varberg och Halmstad den ”öppna verksamheten”.

Öppethållandet dras in och beslutet gäller tillsvidare med hänsyn till Covid-19 pandemin.

Handledning och visning av bibliotekens system görs på distans genom Teams. Kontakt: sjukhusbiblioteken@regionhalland.se​

Ni kan fortfarande reservera böcker, dessa skickas med internposten till din arbetsplats.Log in to your account:

Don't have an account? Register here.