Koha home

Välkommen till Medicinsk information och bibliotek!

De medicinska biblioteken i Region Halland ger service till dig som är anställd, patient, närstående eller studerande med praktik inom ämnen relaterade till hälso-och sjukvård.


Biblioteken finns på Hallands sjukhus Halmstad och Varberg. 

Sommarstängt 2022:

Biblioteket Varberg stängt fredag 8 juli - söndag 7 augusti.

Välkommen åter måndag 8 augusti!

 

Biblioteket Halmstad stängt torsdag 7 juli - onsdag 10 augusti.

Välkommen åter torsdag 11 augusti!


Nya böcker

Log in to your account:

Don't have an account? Register here.