Koha home

Välkommen till Medicinsk information
och bibliotek!De medicinska biblioteken i Region Halland ger service till dig som är anställd, patient, närstående eller studerande med praktik inom Region Halland.

Biblioteken finns på Hallands sjukhus Halmstad -

Personska villan vid huvudentrén och Hallands sjukhus Varberg - ingång 2D.

Öppettider 2023:

Biblioteket Halmstad: måndagar - torsdagar kl. 12.00 - 15.00
Stängt fredagar.


Biblioteket Varberg: måndagar - torsdagar kl. 12.00 - 15.00.

Stängt fredagar.


Nya böcker

Log in to your account:

Don't have an account? Register here.